Kancelaria Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski spółka partnerska jest kancelarią działającą na rynku usług prawniczych od 16 lat. Kancelaria powstała w roku 1991 i rozpoczynała działalność w formie spółki cywilnej w Żorach.

Stawiamy sobie za główny cel elastyczną, szybką i efektywną obsługę Klientów. Podejmowane przez nas starania mają przede wszystkim na celu tworzenie odpowiedniej więzi z naszymi partnerami oraz przyjaznego wizerunku kancelarii, co jest możliwe dzięki wysokiej jakości świadczonych usług.

Najważniejszą dewizą naszego działania jest świadczenie usług w sposób profesjonalny, przy zachowaniu najwyższej staranności. Świadczona przez nas pomoc prawna ma na celu przedstawianie Klientom, w sposób przystępny i zrozumiały, informacji w określonych dziedzinach prawa. Fundamentalne znaczenie w naszej działalności ma jakość, rzetelność oraz terminowość świadczonych usług.

Prawnicy LEXUS są zaufanymi partnerami swoich Klientów. Wzajemne zaufanie, które stanowi niezbędny warunek prawidłowej współpracy, oznacza, że wszelkie informacje uzyskane w związku z prowadzoną obsługą prawną, a także szczegóły transakcji pozostają tajemnicą nie podlegającą ujawnieniu.

Klienci Kancelarii będący przedsiębiorcami mają swoje siedziby między innymi w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Katowicach, Cieszynie, Bielsku-Białej oraz w innych miastach regionu. Obsługujemy również podmioty gospodarcze z terenu Czech, Słowacji, Austrii i Niemiec.

Kancelaria Radcow Prawnych LEXUS CONSULTING Al. Jana Pawła II 17, 44 - 240 Żory tel./fax 032 434 56 69 e-mail: kancelaria@lexusconsulting.pl