Zasady współpracy

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą obsługą podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym i prawnym, w tym między innymi spółkami prawa handlowego, jednostkami samorządu terytorialnego, spółdzielniami, placówkami służby zdrowia oraz przedsiębiorstwami energetycznymi. Obsługa wszelkich podmiotów odbywa się w systemie uzgodnionym pomiędzy stronami, najbardziej odpowiadającym charakterowi prowadzonej działalności.

 

W zależności od potrzeb zainteresowanego, proponujemy doraźną lub kompleksową obsługę prawną opartą na długoterminowej umowie współpracy, a także obsługę prawną obejmującą samą reprezentację przed sądami i urzędami w sprawach powierzonych przez Zleceniodawcę.


W ramach kompleksowej obsługi prawnej udzielamy porad prawnych i konsultacji, sporządzamy opinie prawne, opracowujemy projekty umów, pism, regulaminów i innych aktów wewnątrzzakładowych. Ponadto obsługa prawna obejmuje reprezentację i występowanie naszych pracowników w imieniu Mocodawcy przed wszystkimi urzędami i sądami w sprawach powierzonych nam przez obsługiwane podmioty. Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy windykację należności w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.