Zespół

 

Partnerzy:

 

Tadeusz Gicala - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1975 r.), złożony egzamin sędziowski w roku 1978, złożony egzamin radcowski w roku 1980, wpisany na listę adwokatów w 1985 r.

 

Andrzej Koczar - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1988 r.), złożony egzamin radcowski w 1995 r. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie pracy, prawie samorządowym i spółdzielczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Kosztyła - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2000 r.), złożony egzamin radcowski w 2005 r. Zakres zainteresowań: prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych oraz prawo medyczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych oraz spółek z branży produkcyjnej i budowlanej. Z zamiłowania sportowiec i społecznik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryszard Ostrowski - partner w Kancelarii Radców Prawnych Lexus - Consulting spółka partnerska w Żorach. Urodzony w Rybniku. Studia Uniwersytet Jagielloński. Studia podyplomowe U. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aplikacja OIRP Katowice. Dziekan Rady OIRP w Katowicach od 2013 roku. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych od 2016 roku.
Odznaczony złotą odznaką za zasługi dla samorządu radców prawnych.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie samorządowym, prawie rodzinnym, prawie pracy, medycznym i spółdzielczym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żorach 1994-1998. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego I kadencji w latach 1998-2002. Poseł na Sejm III kadencji w latach 1997-2001. Odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym krzyżem zasługi.
Zainteresowania:

  • zawodowe: etyka wykonywania zawodu;
  • literatura piękna;
  • turystyka;
  • sport (kibic FC Barcelona);
  • właściciel dwóch psów: Labradora (Tosca) i Beagle´a (Luna).

 

 

 

 

Kamil Owczarek - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2005 r.), złożony egzamin radcowski w 2009 r., specjalizujący się w procesach przekształceń podmiotów gospodarczych, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki WARIDO S.A. z siedzibą w Rybniku, Członek Rady Nadzorczej Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w latach 2011-2014, Członek Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach w latach 2013-2014 r.; Członek Rady Nadzorczej Nowe Miasto sp. z o.o. z siedzibą w Żorach w roku 2014 r. Radny Rady Miasta Żory w latach 2002-2006, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żorach w latach 2006-2010 r., Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żorach od 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Pokorski - partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Lexus - Consulting spółka partnerska w Żorach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1990 r.), złożony egzamin radcowski w 1995 r. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym; posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych działających w branży budownictwa, produkcji przemysłowej, spożywczej. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorstw komunalnych, prowadzi sprawy dotyczące odszkodowań w związku z wypadkami. Zajmuje się postępowaniem windykacyjnym. Z zamiłowania żeglarz i narciarz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Klimanek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych. W latach 2008 – 2012 r. odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2012 r. złożył egzamin radcowski. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UJ. Zakres zainteresowań: prawo gospodarcze, w tym telekomunikacyjne, prawo cywilne, a także prawo oświatowe. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Trzepizur - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011-2014 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, w której uzyskał wpis na listę radców prawnych w czerwcu 2014 roku. Z Kancelarią Radców Prawnych Lexus-Consulting związany od 2011 roku. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawo zamówień publicznych, szkodach górniczych, błędach medycznych, a także w sprawach dotyczących odszkodowań i sporów sądowych. Pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, medycznych, ubezpieczeniowych oraz roszczeń z zakresu prawa pracy, jak również w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radcowie prawni i adwokaci na stałe współpracujący z Kancelarią:

 

Katarzyna Duda - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zaś po jej ukończeniu złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej zarówno na rzecz osób fizycznych jak i prawnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Posiada certyfikat językowy FCE, dzięki czemu biegle włada językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Gicala-Motas - absolwentka Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 3087. Z Kancelarią Radców Prawnych Lexus-Consulting związana od 2000 roku. Specjalista z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz spraw z zakresu szkód górniczych. Pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, ubezpieczeniowych oraz roszczeń z zakresu prawa pracy i szkód górniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daria Musiolik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2012-2015 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, w której uzyskała wpis na listę radców prawnych w czerwcu 2015 roku. Z Kancelarią Radców Prawnych Lexus-Consulting związana od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, zamówień publicznych, błędach medycznych, a także w sprawach dotyczących sporów sądowych. Radca prawny spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych. Pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, medycznych, ubezpieczeniowych oraz roszczeń z zakresu prawa rodzinnego. Zainteresowania: literatura przygodowa, narciarstwo. Posługuje się językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz Ostrowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, złożony egzamin radcowski w 2013 r., od 2010 r. członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po prostu Partner” z siedzibą w Żorach (KRS 0000243776), którego głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Dziedziny prawa: w szczególności prawo cywilne, gospodarcze i handlowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo rodzinne i opiekuńcze, działalność pożytku publicznego i wolontariat, ubezpieczenia majątkowe, sprawy przeciwko przedsiębiorstwom skupującym wierzytelności. Priorytety w wykonywaniu zawodu radcy prawnego: uczciwość i profesjonalizm. Zainteresowania: podróże, sport, turystyka górska i rowerowa, geografia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Lubszczyk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, od 2019 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Wcześniej od 2014 r. był członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Z kancelarią Radców Prawnych Lexus-Consulting związany od 2015 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, spadkowym, rodzinnym, karnym, gospodarczym, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowaniu egzekucyjnym. Radny Rady Miasta Rybnika w kadencji 2018-2023.

 

 

 

 

 

Aplikanci:

 

Wojciech Lepiarczyk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING związany od 2014 r. Zajmuje się, m.in. prawem zobowiązań, prawem rodzinnym i opiekuńczym, prawem zamówień publicznych, prawem spółek handlowych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w branży budowlanej. Prywatnie interesuje się historią II wojny światowej i okresu PRL. Zapalony miłośnik motoryzacji. W wolnych chwilach słucha muzyki rockowej. Posługuje się językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Olender – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem – 28.06.2018 r.). Jego praca magisterska pt: „Prezydent RP jako podmiot administrujący” zdobyła trzecią nagrodę w II Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego, organizowanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej (12.12.2018 r.). Z Kancelarią Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING związany od listopada 2018 r. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym. Prywatnie: miłośnik niskobudżetowego kina niezależnego oraz muzyki alternatywnej.

 

 

 

 

Edyta Wodzisz absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Z Kancelarią Radców Prawnych Lexus-Consulting związana od 2018 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jej obszar zainteresowań zawodowych koncentruje się w szczególności na prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie medycznym, gospodarczym oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Wolny czas stara się spędzać aktywnie, lubi spacery w towarzystwie swojego psa owczarka niemieckiego oraz pływanie. Miłośniczka dobrej literatury – uwielbia zarówno powieść społeczno-obyczajową jak i współczesną literaturę japońską.

 

 

 

Obsługa administracyjna:

 

Barbara Sochacka - kierownik sekretariatu - ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Pracę w Kancelarii rozpoczęła w 2002 r. w której dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji wychodzącej oraz przychodzącej, a także koordynuje prawidłowość obiegu informacji w codziennej pracy Kancelarii. Wolny czas spędza na pieszych górskich wędrówkach i czytaniu książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weronika Scechula  –  asystent – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Administracja (specjalność : Wymiar Sprawiedliwości). Pracę w Kancelarii rozpoczęła w 2017r. w której dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawy obieg dokumentów w tym korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Wolny czas spędza na zdobywaniu górskich szczytów oraz przejażdżkach rowerowych.

 

 

 

 

 

 

Leszek Nysztal – główny księgowy - ukończył Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Pracę w Kancelarii rozpoczął w 1996 r. Na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie Kancelarii oraz prowadzi księgowość. Zainteresowania: podróże, książki - kulinarne i budowlane. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.