Co możemy dla Ciebie zrobić?

Przeczytaj poniżej, czym nasza Kancelaria zajmuje się na co dzień.

Dlaczego my?

Wiemy, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego klienta. Dlatego, wybierając współpracę z Kancelarią Radców Prawnych Lexus Consulting masz pewność, że nasi radcy zapewnią Ci kompleksową obsługę prawną, uszytą na miarę Twoich potrzeb! Za nami kilkadziesiąt tysięcy przeprowadzonych spraw, zarówno dla klientów biznesowych, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół, który możesz poznać tutaj, wciąż doskonali swoje umiejętności, by zapewnić Ci najwyższy możliwy poziom świadczonych usług.

Jesteśmy elastyczni w kwestii rozliczenia za świadczone usługi – współpracujemy m.in. na podstawie stałej umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym, zlecenia z wynagrodzeniem godzinowym lub stosujemy formy mieszane, włącznie z rozliczeniem ratalnym.

Poniżej możesz zapoznać się z obszarami naszej działalności oraz poznać zasady, według których pracujemy na co dzień.

SPECJALIZACJE

Prawo cywilne

sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sporządzanie i opiniowanie projektów umów

Prawo administracyjne

sporządzanie projektów aktów prawnych, odwołań oraz zaskarżanie decyzji administracyjnych

i reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Prawo spółdzielcze

sporządzanie pozwów

o eksmisję, sporządzenia projektów aktów prawnych dla organów Spółdzielni mieszkaniowych, uczestniczenie w walnych zebraniach członków spółdzielni 

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

sporządzanie pozwów

o rozwód oraz alimenty

i zastępstwo procesowe, sporządzanie wniosków

o uregulowanie kontaktów

i uczestniczenie

w posiedzeniach mediacyjnych

Prawo geologiczne
i górnicze

sporządzenia pozwów

o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych wraz

z reprezentacją w sądzie

Prawo upadłościowe

sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką wraz z reprezentacją w sądzie, sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorców jak również wniosków w ramach postępowania restrukturyzacyjnego 

Prawo zamówień publicznych

sporządzanie odwołań

oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawo spółek handlowych

obsługa organów spółek kapitałowych i osobowych,

w tym zastępowanie wspólników podczas walnych zgromadzeń, obsługa prawna Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, sporządzanie projektów aktów prawnych spółek handlowych

Windykacja należności

sporządzanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę, reprezentacja podczas negocjacji oraz podczas postępowań sądowych, sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz zastępstwo prawne w toku postępowań egzekucyjnych

Dochodzenie roszczeń

sporządzanie wezwań do zapłaty

oraz pozwów o zapłatę, reprezentacja podczas negocjacji i postępowań sądowych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

zastępstwo procesowe, sporządzanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, sporządzanie pozwów o odszkodowania w ramach stosunku pracy, w tym z tytułu mobbingu i dyskryminacji

ZAKRES USŁUG

PISEMNE PORADY

I USTNE KONSULTACJE

Udzielamy pisemnych porad prawnych oraz prowadzimy ustne konsultacje prawne

OPINIE PRAWNE

I EKSPERTYZY

Sporządzamy kompleksowe opinie prawne oraz ekspertyzy dotyczące zagadnień prawnych

PROJEKTY AKTÓW

PRAWNYCH

Precyzyjnie opracowujemy projekty

aktów prawnych

UCZESTNICTWO

W NEGOCJACJACH

Zastępujemy lub uczestniczymy

wraz z klientem w różnego rodzaju negocjacjach

REPREZENTACJA

KLIENTA

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych klientów przed sądami

i w urzędach

DOKUMENTACJA

Przygotowujemy dokumentację związaną z realizacją inwestycji, w szczególności kompletne oferty do przetargów

i rokowań organizowanych przez strefy ekonomiczne.

Masz pytania?

Wystarczy, że zostawisz nam swój numer telefonu, a oddzwonimy.

al. Jana Pawła II 17, 44-240 Żory

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020

Kancelaria Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski Sp. p.