Co możemy dla Ciebie zrobić?

Przeczytaj poniżej, czym nasza Kancelaria zajmuje się na co dzień.

Dlaczego my?

Wiemy, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego klienta. Dlatego, wybierając współpracę z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Lexus Consulting masz pewność, że nasi radcy zapewnią Ci kompleksową obsługę prawną, uszytą na miarę Twoich potrzeb! Za nami kilkadziesiąt tysięcy przeprowadzonych spraw, zarówno dla klientów biznesowych, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół, który możesz poznać tutaj, wciąż doskonali swoje umiejętności, by zapewnić Ci najwyższy możliwy poziom świadczonych usług.

Jesteśmy elastyczni w kwestii rozliczenia za świadczone usługi – współpracujemy m.in. na podstawie stałej umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym, zlecenia z wynagrodzeniem godzinowym lub stosujemy formy mieszane, włącznie z rozliczeniem ratalnym.

Poniżej możesz zapoznać się z obszarami naszej działalności oraz poznać zasady, według których pracujemy na co dzień.

SPECJALIZACJE

Prawo cywilne

sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sporządzanie i opiniowanie projektów umów

Prawo administracyjne

sporządzanie projektów aktów prawnych, odwołań oraz zaskarżanie decyzji administracyjnych

i reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Prawo spółdzielcze

sporządzanie pozwów

o eksmisję, sporządzenia projektów aktów prawnych dla organów Spółdzielni mieszkaniowych, uczestniczenie w walnych zebraniach członków spółdzielni 

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

sporządzanie pozwów

o rozwód oraz alimenty

i zastępstwo procesowe, sporządzanie wniosków

o uregulowanie kontaktów

i uczestniczenie

w posiedzeniach mediacyjnych

Prawo geologiczne
i górnicze

sporządzenia pozwów

o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych wraz

z reprezentacją w sądzie

Prawo upadłościowe

sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką wraz z reprezentacją w sądzie, sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorców jak również wniosków w ramach postępowania restrukturyzacyjnego 

Prawo zamówień publicznych

sporządzanie odwołań

oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawo spółek handlowych

obsługa organów spółek kapitałowych i osobowych,

w tym zastępowanie wspólników podczas walnych zgromadzeń, obsługa prawna Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, sporządzanie projektów aktów prawnych spółek handlowych

Windykacja należności

sporządzanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę, reprezentacja podczas negocjacji oraz podczas postępowań sądowych, sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz zastępstwo prawne w toku postępowań egzekucyjnych

Dochodzenie roszczeń

sporządzanie wezwań do zapłaty

oraz pozwów o zapłatę, reprezentacja podczas negocjacji i postępowań sądowych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

zastępstwo procesowe, sporządzanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, sporządzanie pozwów o odszkodowania w ramach stosunku pracy, w tym z tytułu mobbingu i dyskryminacji

ZAKRES USŁUG

PISEMNE PORADY

I USTNE KONSULTACJE

Udzielamy pisemnych porad prawnych oraz prowadzimy ustne konsultacje prawne

OPINIE PRAWNE

I EKSPERTYZY

Sporządzamy kompleksowe opinie prawne oraz ekspertyzy dotyczące zagadnień prawnych

PROJEKTY AKTÓW

PRAWNYCH

Precyzyjnie opracowujemy projekty

aktów prawnych

UCZESTNICTWO

W NEGOCJACJACH

Zastępujemy lub uczestniczymy

wraz z klientem w różnego rodzaju negocjacjach

REPREZENTACJA

KLIENTA

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych klientów przed sądami

i w urzędach

DOKUMENTACJA

Przygotowujemy dokumentację związaną z realizacją inwestycji, w szczególności kompletne oferty do przetargów

i rokowań organizowanych przez strefy ekonomiczne.

Masz pytania?

Wystarczy, że zostawisz nam swój numer telefonu, a oddzwonimy.

al. Jana Pawła II 17, 44-240 Żory

ul. Młyńska 10, 44-200 Rybnik

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów LEXUS-CONSULTING Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski Sp. p.